Logo Crossmoby

Obmejni pas med Italijo in Slovenijo

Območje programa Italija - Slovenija zajema skupno površino 19.841 km² vzdolž meje, na njem pa živijo približno 3 milijoni prebivalcev.
Iz prikaza gostote prebivalstva, zasnovanega na mreži velikosti 1 km2 (izdelane na podlagi podatkov zavodov ISTAT, SURS in EUROSTAT), je razvidna izrazita raznolikost v gostoti poselitve na programskem območju.
Slika prikazuje, kje so bili na občinski ravni izdelane Celostne prometne strategije (CPS). Če je podatek na voljo, je za italijansko stran navedeno tudi, ali je bil izdelan Načrt za mobilnost v mestu (it. “PUT”)
Na sliki je združen prikaz dveh pomembnih vidikov načrtovanja in upravljanja prevoza, ki ju je preučil PP2-UNIVE v sklopu splošne raziskave, v kateri je bilo izpolnjenih skupno 160 vprašalnikov (od 259 občin).
Download document

Prometno povpraševanje

Tematski prikaz dnevnih migracij med slovenskimi občinami. Vir podatkov: SURS (podatkovna zbirka SiStat).
Tematski prikaz dnevnih migracij med italijanskimi občinami.. Vir podatkov: ISTAT 2011

Prometna ponudba

Število tirov in električno napajanje, ki sta tu prikazana, sta ključnega pomena za ocenjevanje zmogljivosti in učinkovitosti železniških povezav.
Potniški vlaki na železniških progah, ki so speljane čez mejo in ob meji, so maloštevilni. Šele z uvedbo pilotnega vlaka CROSSMOBY je bila zapolnjena vrzel na progi Trst - Ljubljana, medtem ko trenutno na progi Gorica - Nova Gorica potniški vlaki ne vozijo. Veliko število potniških vlakov pa vozi preko vozlišč v Benetkah (v največjem številu), Trstu in v manjši meri Ljubljani in Vidmu.
Na zemljevidu so s postajališči in povezavami prikazani podatki o mreži lokalnega javnega potniškega prometa, ki so na voljo v tej študiji. Barve na tematskem zemljevidu prikazujejo tri glavne vrste podatkov, in sicer o: • avtobusnih povezavah v deželi Furlaniji - Julijski krajini in storitvah vodnega prevoza predvsem na območju Trsta; • storitvah podjetja ACTV (vključno z obsežnim delom vodnega prevoza) na območju Benetk; • prevoznikih slovenskega JPP. Poleg tega je ustrezno prikazana vrzel v povezavah na čezmejnih prehodnih točkah.
Tematski prikaz števila dnevnih avtobusnih voženj med različnimi občinami (seštevek voženj tja in nazaj za vsak par občin) v deželi Furlaniji - Julijski krajini in v Sloveniji na povprečen jesenski delavnik.
Potovalni čas z javnim potniškim prevozom do izbranih mest (če opravimo pot tja in nazaj v istem dnevu) navedenih vza vsa mesta, ki so navedena v spustnem meniju. Potovalni čas predstavlja povprečen potovalni čas v obe smeri, pri čemer prehojena razdalja ne presega 1600 m. PP4-UIRS je pripravil dva scenarija: • scenarij 1: s čezmejnimi povezavami (pilotni vlak CROSSMOBY in mednarodni mestni avtobus Gorica - Nova Gorica) • scenarij 2: brez čezmejnih povezav (pilotni vlak CROSSMOBY in mednarodni mestni avtobus Gorica - Nova Gorica).
V okviru projekta CROSSMOBY so bile uvedene številne pilotne aktivnosti za testiranje novih rešitev za trajnostno mobilnost med Italijo in Slovenijo. Splošni pregled teh povezav je prikazan na tem mestu, medtem ko so na desni strani dodatne podrobnosti in povečan prikaz vsake povezave.

Regional and local platforms

  1. Italy UNIVE PLATFORM

  2. SLOVENIA PLATFORM

Storitve pilotskega prevoza projekta CROSSMOBY

Izvedena storitev je obsegala dva para vlakov dnevno, sedem dni na teden. Potekala je po progi Udine/Videm–Trieste/Trst–Ljubljana in zapolnila vrzel v potniških železniških povezavah med Italijo in Slovenijo. Železniški vozni park je sestavljal ETR 563 ‘Civity‘, električni vlak, sestavljen iz petih enot (proizvajalec: CAF, lastnik: Dežela FJK, na razpolagi je bil družbi Trenitalia), ki je imel na voljo 276 sedišč in je omogočal prevoz največ 30 koles. Storitev se je pričela izvajati septembra 2018. Vožnja vlakov CROSSMOBY je bila v letih 2020 in 2021 zaradi izrednih razmer, povezanih s covidom-19, avgusta 2020 pa zaradi vzdrževalnih posegov na italijanskem železniškem omrežju za več mesecev prekinjena.
Download document
Storitev pomorskega potniškega prevoza in prevoza koles je bila kot pilotni projekt CROSSMOBY vzpostavljena leta 2020. V prvem letu je bila brezplačna in je ponujala dve krožni vožnji dnevno (v jutranjih in popoldanskih urah), na progi Ankaran–Koper–Izola–Piran in nazaj. Ker je ta storitev glede na število uporabnikov doživela izjemno dober odziv, je z letom 2021 pričela delovati kot vsakodnevna storitev (razen ob ponedeljkih), uvedeno pa je bilo tudi plačilo vozovnice po simbolični ceni (1, 2 ali 3 evre). Storitev je bila sezonska, izvajala pa se je od konca junija do začetka oktobra.
Storitev, imenovana BIKE BUS, je bila brezplačna storitev avtobusnega potniškega prevoza in prevoza koles za prebivalce in obiskovalce čezmejnega območja, povezana pa je bila tudi z železniškim omrežjem. Bila je brezplačna, potniki pa so lahko ob koncih tedna (petek–nedelja) od julija do oktobra koristili brezplačni potniški prevoz in prevoz koles. Krožna proga je potekala od Kopra do Krasa in nazaj, zajela je različne kraje, povezana pa je bila tudi s točkami bike sharinga in železniškim omrežjem. V letu 2021 sta bili v progo vključeni tudi postajališči Škocjanske jame in Rodik, kot je prikazano na naslednji sliki. Storitev je bila brezplačna tako za potnike kot za njihova kolesa.
BEACH BUS je bil pilotni projekt potniškega prevoza na krožni progi od Brkinov do Kopra in nazaj; odhod je bil predviden v jutranjih, vračanje pa v večernih urah. Storitev je bila med julijem in avgustom 2021 na voljo vsak dan. Vzpostavljena je bila z namenom soočanja s pomanjkanjem povezav javnega potniškega prometa v poletnem obdobju, za katerega je značilen porast povpraševanja po prevozu do obalnega območja, povezana pa je bila tudi s sistemom bike sharinga. Storitev je bila za potnike brezplačna. Avtobusna proga je na naslednji sliki ponazorjena z vijolično barvo.
Pilotna linija sezonskih čezmejnih avtobusnih povezav povezuje železniško postajo v Mostu na Soči s Tolminom, Kobaridom, Bovcem, prečka državno mejo na prelazu Predel, se nadaljuje do Trbiža/Tarvisio in se vrne v Slovenijo, v Kranjsko Goro. Povezuje torej tri turistične regije dveh držav in slovensko železniško omrežje z italijanskim. V poletnem času poteka dvakrat dnevno v obe smeri in nudi brezplačen prevoz koles. Delovala je tako v letih 2019 in 2020 kot v letu 2021. V sezoni je v letu 2019, natančneje, Bovec–prelaz Predel–Trbiž/Tarvisio–Kranjsko Goro povezoval avtobus. V letu 2020 je bila linija razširjena na železniško postajo Most na Soči (in se ohranila tudi v letu 2021). Z letom 2021 je bila vzpostavljena tudi čezmejna linija, ki povezuje Tolmin–Kobarid–Čedad/Cividale del Friuli (ter posamezne vmesne postaje). Te linije so bile povezane s tremi železniškimi postajami (Most na Soči, Tarvisio Boscoverde in Čedad/Cividale del Friuli).
Za spodbujanje rešitev trajnostne mobilnosti, zlasti pa za konkretno ozaveščanje o možnostih uporabe in zmogljivostih električnih avtomobilov, je bilo pripravljeno 3-mesečno preizkušanje, na katerem so imeli prebivalci hribovitih predelov (v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec) možnost nekajdnevnega brezplačnega preizkusa električnega avtomobila. V okviru tega preizkusa so morali uporabniki spremljati uporabniško izkušnjo (zmogljivosti vozila in razpoložljivost omrežja polnilnic) in izpolniti v ta namen pripravljen vprašalnik.
KRAS BRKINI BIKES je sistem bike sharinga, ki je bil s projektom CROSSMOBY vzpostavljen v občinah Divača, Sežana, Komen in Hrpelje - Kozina in je povezan z železniškim omrežjem. Sistem obsega 5 mest, namenjenih bike-sharingu, na katerih se skupno nahaja 25 električnih koles, namenjenih brezplačni uporabi vsaj do konca projekta.
Na osnovi Urbanističnega načrta za trajnostno mobilnost občine Ilirska Bistrica je bila kot pilotna storitev projekta CROSSMOBY preizkušena linija mestnega avtobusnega prometa. Storitev mestnega avtobusnega prometa poteka v obliki krožne linije, ki prečka središča mesta (posamezno potovanje traja približno 30 minut) obsega 14 postajališč. Storitev je na voljo vsak delovni dan (in s 1. 1. 2021 tudi ob sobotah), od 8:00 do 19:00 ure.
Na osnovi Urbanističnega načrta za trajnostno mobilnost občine Ilirska Bistrica je bil kot pilotna storitev projekta CROSSMOBY preizkušen tudi sistem souporabe (bike-sharinga) koles. Točka bike-sharinga se nahaja v središču Ilirske Bistrice, na njej pa si lahko električna kolesa izposojajo tudi uporabniki, ki na ogled območja Ilirske Bistrice prihajajo izven Slovenije. Tako lahko na enostaven, ekološki in zdravju prijazen način potujejo po bližnjem hribovju, opravljajo vsakodnevne dejavnosti ali premagujejo daljše razdalje tudi izven delovnega časa običajnih storitev javnega potniškega prevoza. Kolesa je mogoče od aprila do novembra najeti vsak dan, od 08:00 do 18:00 ure, pri Turistično informacijskem centru (TIC) Ilirska Bistrica.

Crossmoby pilot traffic monitoring

PP3 - Veneto Strade je namestil 10 fiksnih postaj za spremljanje prometa ob glavnih cestah, ki jih upravlja Veneto Strade. To so naprave s tehnologijo laserskega skenerja, ki lahko štejejo in razvrščajo vozila z visoko natančnostjo in ločljivostjo ter zmorejo razlikovati več kot 20 razredov vozil. Poleg tega je Veneto Strade kupil in preizkusil tudi 7 mobilnih naprav za uporabo za začasne anketne akcije. Uporabljeni so bili že v treh različnih kampanjah spremljanja (vsaka po 10 dni) maja in junija 2021 ter februarja 2022.